Cysylltu â ni

Rydym yn croesawu eich sylwadau, cwestiynau ac awgrymiadau. I drafod pob agwedd ar ein gwaith gan gynnwys cynigion ymchwil, digwyddiadau a newyddion, cysylltwch â’n Cyfarwyddwr, Dr Shaun Evans trwy:

  • E-bost: iswe@bangor.ac.uk
  • Ffôn: + 44 (0)1248 383617
  • Post: Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG
    Neu mae croeso i chi gysylltu yn un o’n digwyddiadau cyhoeddus.

Rhestr ohebu

Gellwch gael y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am ddigwyddiadau o Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru drwy ymuno â’n rhestr ohebu. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw e-bostio eich manylion atom.

Cyfryngau cymdeithasol

Gallwch hefyd ymwneud â’n gwaith a’n diddordebau ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ar twitter a facebook:

Archifau a Chasgliadau Arbennig

Manylion cyswllt a gwybodaeth i ymwelwyr gellir gweld Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor trwy eu gwefan.

Cyfeillion

I wneud ymholiadau am ddod yn un o Gyfeillion Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, neu i drafod rhoi rhodd ariannol, ewch i’r adran Cefnogi ein Gwaith ar ein gwefan.