Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Newyddion Diweddaraf

Llawysgrifau Mostyn: Arddangosfa'r Canmlwyddiant

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2018

Prifysgol Bangor yn cael grant i ddatgelu cynnwys llythyrau Mostyn o'r 17 ganrif

Bydd tair mil o lythyrau prin sydd wedi goroesi o'r ail ganrif ar bymtheg  a'r ddeunawfed ganrif ar gael i ysgolheigion rhyngwladol yn dilyn grant ymchwil newydd gan Gronfa Marc Fitch.

Mae Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, Prifysgol Bangor wedi cael grant o £40,000 i ddigido ac ymchwilio i gasgliad eithriadol o lythyrau a gedwir yn llyfrgell Plas Mostyn yn Sir y Fflint.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2018

GALW AM BAPURAU: PATRYMAU PATRIARCHAIDD? SWYDDOGAETHAU A PHROFIADAU MERCHED AR YSTADAU TIRIOG CYMRU

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ebrill 2018

SEMINARAU YMCHWIL – WEDI’I GANSLO

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2018

Project ymchwil i archwilio effeithiau ystadau ar gymunedau Dyffryn Ogwen

Mae Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn grant o £10,000 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri i weithio gyda chymunedau yn Nyffryn Ogwen yng Ngwynedd i edrych ar fywydau a phrofiadau'r cenedlaethau hynny o bobl a fu'n byw a gweithio ar ystâd y Penrhyn yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2018

Project Rhug

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2017

Prosiect Penrhyn: Efrydiaeth PhD 3 blynedd ar hanes cymdeithasol a gwleidyddol gogledd orllewin Cymru, c.1860-1980.

Efrydiaeth PhD dair blynedd, wedi’i chyllido’n, fydd yn canolbwyntio ar effaith a dylanwad ystâd y Penrhyn ar hunaniaeth gymdeithasol a gwleidyddol gogledd orllewin Cymru yn ystod y cyfnod c.1860-1980.Yn dechrau ym yn dechrau ym hydref 2017 / Ionawr 2018

Dyddiad cyhoeddi: 12 Medi 2017

Peter Lord: ‘Portreadu pobl Môn’

Mae'n bleser mawr gan Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru, mewn partneriaeth â Chymdeithas Hynafiaethwyr a Naturiaethwyr Môn ac Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd gyhoeddi manylion darlith wadd arbennig a gynhelir yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Cynhelir y ddarlith am 12.15pm, Dydd Gwener, 11 Awst 2017, ym mhabell Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2017

Rhifyn arbennig o'r cyfnodolyn i ganolbwyntio ar archifau ystadau

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mehefin 2017

Cyfleoedd hepgor ffioedd PhD

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mehefin 2017

The Rhug Project: Fully funded 3 year PhD Studentship

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2017

Cyflwyniad i leoliadau gwaith a gwaith gwirfoddol yng Nghastell Penrhyn

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2017

Mae Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru yn croesawu symudiadau i ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2017

Carto Cymru 2017: ‘Measuring the Meadows’

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2017

Carto Cymru 2017: ‘Measuring the Meadows’

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2017

Cydnabyddiaeth o Bwys i Archifau'r Brifysgol

Dyddiad cyhoeddi: 6 Chwefror 2017

DARLITH PENRHYN YN LLWYDDIANT YSGUBOL

Dyddiad cyhoeddi: 10 Tachwedd 2016

CYFARFOD CYNTAF YNG NGOGLEDD AMERICA

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2016

PLASTAI CYMRU YN AGOR EU DRYSAU FIS MEDI

Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2016

CYFRES SEMINARAU SYYC 2016/17

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2016

LLWYDDIANT GRADDIO I FYFYRIWR 'PROSIECT MOSTYN'

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2016

ISWE at the Eisteddfod

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2015

Gweithdy Stiward Tir

Dyddiad cyhoeddi: 2 Tachwedd 2015

Ymwelwyr o Iwerddon

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru - Cynhadledd

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Cylch Trafod Rhyngwladol ym Mangor

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru ar led

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mai 2015

Sefydliad Ymchwil Stadau Cymru, Prifysgol Bangor

Mae cynlluniau ar y gweill i ddatblygu sefydliad ymchwil ym Mhrifysgol Bangor fydd yn canolbwyntio ar amrywiaeth o agweddau yn gysylltiedig â stadau yng Nghymru.  Bydd Sefydliad Ymchwil Stadau Cymru yn amcanu i gefnogi ymchwil ar stadau tir yng Nghymru, i gydweithio ar brojectau rhyng-ddisgyblaethol, i drefnu cynadleddau a gweithdai yn ogystal â gweithio gyda’r sector treftadaeth, ysgolion a grwpiau hanes a chymdeithasau ar draws Cymru.  

 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Rhagfyr 2013

Site footer