Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Ysgoloriaethau Doethurol

Mae Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru wedi ymrwymo i ddenu a chefnogi'r ymchwilwyr gorau un i arwain y projectau o ddarganfod ac ymchwilio a fydd yn sail i'n llwyddiant.   I wireddu'r uchelgais hon, mae'n hanfodol ein bod yn datblygu carfan fywiog o fyfyrwyr doethurol.

Ein nod yw sicrhau cyfle i ymchwilwyr uchelgeisiol ar ddechrau eu gyrfa sy'n frwd ynghylch ymchwilio i bynciau'n ymwneud ag effaith a dylanwad ystadau ar hanes Cymru.

Credwn fod projectau PhD yn gyfrwng rhagorol ar gyfer ymchwil arloesol a darganfyddiadau newydd.  

Mae denu, meithrin a chefnogi'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr yn amcan allweddol i Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru.

Gall cyfranwyr chwarae rhan bwysig i'n helpu i gyflawni'r amcan hwn drwy gefnogi ysgoloriaethau i fyfyrwyr PhD.   Gall ysgoloriaethau a gyllidir gan gyfranwyr roi cyfle rhagorol i academyddion ar ddechrau eu gyrfa wneud ymchwil heb wynebu'r pwysau ariannol sylweddol a all weithiau fod yn rhwystr i astudio ôl-radd.   Bydd eu projectau'n gwneud cyfraniad o bwys i ddatblygiad SYYC.

I drafod cyfleoedd i gefnogi projectau doethurol, cysylltwch â Sheila O'Neal, Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu.  E-bost:  sheila.oneal@bangor.ac.uk

Site footer