Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Sut i Roi

Gellwch roi un rhodd, neu roddion rheolaidd, i gefnogi gwaith Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru.   I gyfrannu trwy siec, cerdyn credyd neu ddebyd uniongyrchol, cysylltwch â'r Swyddfa Ddatblygu os gwelwch yn dda:

E-bost:  development@bangor.ac.uk
Ffôn:  +44 (0) 1248 382004
Post: 

Cronfa Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru 
Y Swyddfa Ddatblygu
Prifysgol Bangor
Bangor
Gwynedd LL57 2DG

Llawer o ddiolch am eich cymorth.

Cymorth Rhodd

Pan fyddwch yn gwneud cyfraniad trwy Gymorth Rhodd, gallwn hawlio'n ôl gan yr adran Gyllid a Thollau y dreth cyfradd sylfaenol rydych eisoes wedi’i thalu ar eich rhodd.  Mae hyn yn cynyddu gwerth eich rhodd i ni o 25%, heb unrhyw gost ychwanegol i chi.

Os ydych yn drethdalwr cyfradd uwch, gellwch hefyd hawlio'n ôl y gwahaniaeth rhwng treth cyfradd uwch a chyfradd sylfaenol ar gyfanswm gwerth eich rhodd i'r brifysgol ar eich ffurflen dreth hunan-asesu.

Rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach ar sut i roi, a sut orau i drefnu eich rhodd i fanteisio ar ostyngiad treth i roddwyr. 

Site footer