Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Cefnogi Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru

Mae SYYC yn dod i'r amlwg fel presenoldeb deallusol ffres ym mywyd Cymru:  Canolbwynt cydweithredu cenedlaethol newydd i gydlynu ymchwil i hanes Cymru drwy lygaid ei hystadau fel petae.   

Mae eich cefnogaeth ddyngarol yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r hyn y gallwn ei gyflawni.

Os ydych yn rhannu ein hamcanion a'n dyheadau ac yr hoffech gyfrannu at ein cenhadaeth, gallech gynorthwyo i chwarae rhan bwysig yn y canlynol:

  • meithrin y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr blaengar er mwyn sicrhau fod astudio hanes Cymru'n parhau'n ddisgyblaeth academaidd ffyniannus;
  • datgloi'r straeon rhyfeddol sydd wedi'u cuddio mewn casgliadau ystadau mewn archifau a phlastai ledled Cymru;
  • hyrwyddo hanes a threftadaeth Cymru i gynulleidfaoedd newydd ac ehangach, trwy ddigwyddiadau cyhoeddus, gweithgareddau estyn allan a chyhoeddiadau;
  • diogelu, cofnodi, digideiddio ac arddangos rhannau pwysig o dreftadaeth ddogfennol y genedl, a gedwir yn ein Harchifau a Chasgliadau Arbennig.

Mae cefnogaeth cyfranwyr yn allweddol i'n galluogi i gyflymu ein cynnydd.   Gyda'ch cefnogaeth chi gallwn ddatblygu rhaglen ymchwil sydd â photensial enfawr i fywiogi a herio ein dealltwriaeth o orffennol Cymru, a'i wneud yn berthnasol i amrywiaeth o gynulleidfaoedd newydd ac ehangach.  

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y ffordd mae'ch rhodd yn gwneud gwahaniaeth, anfonwch e-bost at iswe@bangor.ac.uk i gofrestru i dderbyn ein cylchlythyr.   Mae croeso cynnes hefyd i chi ddod i un o'n digwyddiadau cyhoeddus niferus ledled Cymru.   

Site footer