Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Croeso

Nod Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru (SYYC) yw hyrwyddo ymchwil i hanes, dylanwad a threfniadaeth ystadau ledled Cymru.

Am ganrifoedd bu ystadau'n rhan bwysig o fywyd Cymreig.   Y rhain oedd wrth wraidd llawer o agweddau cymdeithasol, diwylliannol, gwleidyddol, economaidd a diwydiannol ar gymunedau yng Nghymru.  Mae eu dylanwadau ar hanes a thirwedd y genedl wedi bod yn enfawr, a digyffelyb mae'n fwy na thebyg.  

Bwriad SYYC yw hyrwyddo ymchwil o'r safon uchaf yn y maes hwn a sicrhau y bydd y wybodaeth a gynhyrchir gennym yn ymwneud â gorffennol Cymru ar gael yn hwylus gan gyfrannu'n adeiladol at ei dyfodol. 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y Sefydliad, neu fanylion am ddigwyddiadau sydd i ddod, cysylltwch â ni.

Site footer