Cysylltiadau ac Adnoddau

Mae'r cysylltiadau a geir yn y rhestrau isod yn cynnwys yr adnoddau ar-lein a ddefnyddiwn amlaf yn ein hymchwil.  Maent yn offer hanfodol ar gyfer ymchwilio i hanesion, diwylliannau a thirweddau Cymru. 

Os oes unrhyw beth ar goll o'r rhestrau hyn, rhowch wybod i ni!

(Sylwch nad ydym yn gyfrifol am y cynnwys ar wefannau allanol).

Dod o hyd i gymhorthion ar gyfer archifau a chasgliadau:

Adnoddau digidol:

Cronfeydd data a rhestrau:

Cyfeiriad: